חברת סקרנט מחזקת את ידי תושבי ישראל,

חיילי צה"ל וכוחות הבטחון.

ליבנו עם משפחות הנופלים, הנעדרים והחטופים שיטת התגמול

 

 עבור כל סקר שתמלאו ייזקף לחשבונכם סכום מסוים, עבור כל סקר שימולא על ידי חבר שצרפתם ייזקף לחשבונכם סכום נוסף מופחת בדרך כלל 0.05 ₪.
כך שככל שתצרפו יותר חברים, כך תקבלו יותר כסף על כל סקר  שירוץ באתר.

 נשמע מעט ? בואו נעשה חישוב קטן:   

 אם צרפתם 5 חברים שכל אחד מהם צרף 5 חברים נוספים, כעבור 6 דורות יהיו תחתיכם 15,625 איש. 

 מתוך 100 הסקרים נניח שאתם עניתם על 5 שאלונים וחבריכם ענו רק על 2,500 שאלונים מתוך ה- 50,000 שהיו באתר.

חשבונכם יזוכה בסכום של 125 ₪....

 

אם עניתם על 10 שאלונים וחבריכם ענו על 10,000 שאלונים הרי שמדובר כבר בהכנסה חודשית של 500 ₪....

  

ככל שתביאו יותר חברים, תרוויחו יותר....